کد تخفیف آدینه بوک

کد تخفیف آدینه بوک | adinehbook

آدینه بوک از سال ۱۳۸۳ تاکنون، با همکاری نشر آدینه به مدیریت محسن ذکائی آشتیانی، فعال بوده است. گرچه هدف اولیه، ارائه کتابهای نشر آدینه بوده است اما در همان ماه های اولیه با روبرو شدن با نیاز جامعه فرهنگی در دسترسی به کتابها و مشاهده کمبودها در این زمینه، و سپس دریافت بازخورد از کاربران، خدمات خود را جهت پوشش ارائه کتابهای ناشران دیگر گسترش داد و در این روند، رویکرد پایگاه داده و مرجع بودن برای اهالی کتاب را نیز در پیش گرفت، تا سهمی در افزایش سطح دسترسی و مطالعه در جامعه داشته باشد. کد تخفیف آدینه بوک را از کوپنی ها دریافت کنید.

دکمه بازگشت به بالا